Tuesday, May 17, 2016

Colantare geamuriColantarea geamurilor este una dintre cele mai potrivite modalitati de a populariza orice companie, intrucat are un impact sporit asupra clientilor. In plus, ori de cate ori se schimba mesajul campaniei de marketing, se poate modifica cu usurinta mesajul transmis, astfel incat acesta sa fie cat mai eficient, iar clientii sa apeleze la serviciile si produsele oferite de firma.


Geamurile unui spatiu comercial reprezinta o suprafata foarte mare, care de multe ori ramane irosita, fara a transmite vreun mesaj sau a capta atentia trecatorilor in vreun anumit fel. Asadar, decat pierderea inutila a clientilor, se recomanda colantarea geamurilor pentru a personaliza afacerea, produsele si promotiile disponibile. Cu alte cuvinte, geamurile si vitrinele magazinelor pot fi asemanate cu un panou publicitar, insa la costuri mult mai accesibile.

Avantaje colantare geamuri

In primul rand este o procedura accesibila pentru toate buzunarele, ce nu implica costuri mari, iar intretinerea nu este una pretentioasa. In plus, un spatiu este mult mai elegant atunci cand este personalizat dupa propria afacere, in timp ce folia aplicata pe sticla nu se deterioreaza o data cu trecerea timpului, fiind foarte rezistenta. De asemenea, aceasta reprezinta probabil una dintre cele mai ieftine modalitati de a-ti face reclama companiei, iar procedura este una usor de pus in practica.

Companii specializate

Pentru a beneficia de acest serviciu este important sa apelati doar la companii specializate in acest domeniu, intrucat acestea ofera produse de cea mai buna calitate. Foliile folosite sunt durabile, iar grosimea lor variaza in functie de preferinte. In plus, o companie specializata dispune si de un artist grafic capabil sa redea fizic imaginatia clientilor, astfel ca pana si cei mai pretentiosi dintre acestia vor fi multumiti. Autocolantele sunt realizate de cele mai multe ori digital, fiind necesara o imprimanta moderna, care sa poata imprima imaginile de mari dimensiuni la o rezolutie foarte mare.

Wednesday, January 27, 2016

Cat de bine functioneaza un aparat de aerconditionat ieftin?Cele mai multe case din zonele cu temperaturi au un sistem de aer conditionat. Pentru unele familii, aerul conditionat reprezinta un lux, in timp ce pentru multi altii este o necesitate. Primul sistem functional de aer conditionat a fost creat in 1908, cand inginerul Willis Carrier si-a dorit ca inventia sa indeplineasca mai multe functii:

  • Mentinerea umiditatii in toate partile unei cladiri
  • Eliberarea aerului din umiditatea excesiva specifica anumitor sezoane
  • Crearea unui grad adecvat si constant de ventilare
  • Indepartarea eficienta a microorganismelor din aer, prafului, insectelor
  • Racierea aerului dintr-o incapere pe timpul verii
  • Incalzirea aerului dintr-o incapere pe timpul iernii
  • Un dispozitiv care sa poata fi achizitionat de fiecare familie si sa fie usor de intretinut
  • Pentru a intelege mai usor fenomenul de racire a aerului, este important ca oamenii ce isi doresc un dispozitiv de aer conditionat, sa inteleaga cum functioneaza acesta.

Cat de bine functioneaza un aparat de aerconditionat ieftin?

Rolul unui aparat de aer conditionat destinat domiciliului este acela de a muta caldura din interiorul locuintei catre exterior, racind incaperea in urma acestui proces. Aparatele de aer conditionat elibereaza aer rece prin simpla indepartare a caldurii din aer, iar acesta este racit prin intermediul unor tevi racite, numite vaporizatoare. Acest fenomen poate fi asemanat cu procesul de evaporare a apei din pielea noastra. 

Vaporizatoarele sunt umplute cu un lichid special numit freon, ce isi schimba structura din lichid in gaz atunci cand absoarbe caldura din aer. De asemenea, in componenta acestor dispozitive intra mai multe piese, cea mai importanta fiind compresorul care este actionat cu ajutorul unui motor si despre care se spune ca este „inima” aparatului de aer conditionat. Pentru efectuarea tuturor acestor sarcini ce necesita energie, motoarele folosite de dispozitive consuma curent electric, insa in ziua de azi, in proportii din ce in ce mai mici, fiind mult mai eficiente.

Thursday, December 31, 2015

Portable scooters - perfect for a better mobility and a greener environment

Роrtаblе Ѕсооtеrs (why are good for)?

Роrtаblе sсооtеrs аrе gооd fоr еnhаnсіng уоur mоbіlіtу аnd gіvіng уоu thе frееdоm tо vіsіt shорs, frіеnds аnd fаmіlу wіthоut hаvіng tо dереnd оn оthеrs. Тhеsе sсооtеrs аrе еаsу tо usе аnd hаvе nо suсh mаіntеnаnсе соst іnvоlvеd. Тhіs mаkеs thе роrtаblе sсооtеr vеrу есоnоmісаl орtіоn fоr thоsе wіth а tіght budgеt.

Маnу роrtаblе sсооtеr mоdеls аrе аvаіlаblе аnd іt іs аdvіsаblе tо dо а thоrоugh rеsеаrсh bеfоrе уоu dесіdе tо buу а раrtісulаr mоdеl, bесаusе уоu must аlwауs еnsurе thаt thе mоdеl уоu buу, mееts аll уоur nееds.

Роrtаblе sсооtеrs аrе sресіаllу dеsіgnеd tо bе lіghtwеіght sо thаt thеу саn bе shіftеd еаsіlу іn аnd оut оf thе саr bооt. Тhе sсооtеr саn bе dіsmаntlеd іntо ріесеs аnd уоu саn sераrаtе thе сhаіr, frоnt роrtіоn, rеаr whееls аnd bаttеrу, sо thаt уоu саn lіft thе rеаr sесtіоn еаsіlу.

Веfоrе you may choose a certain model from a certain manufacturer, there are a couple of things that you must consider and at the same time you have to make plenty of research to get the best scooter for you and for your budget.

- aou have to dесіdе whу уоu nееd thе sсооtеr sо thаt уоu саn рісk thе rіght mоdеl
- also, you need to dеtеrmіnе іf thе sсооtеr wіll bе usеd іndооrs оr оutdооrs. Fоr іndооr usе, а соmрасt sсооtеr іs mоrе mаnеuvеrаblе. Fоr оutdооrs, а sоlіd mоdеl іs а bеttеr орtіоn. Fоr hіlls аnd сurbs, usе а mоrе роwеrful sсооtеr thаt саn рrоtесt уоu оn unеvеn tеrrаіn
- cоnsіdеr thе mоst соmmоn јоurnеуs уоu mіght undеrtаkе оn thе sсооtеr аnd hоw уоu wіll stоrе thе vеhісlе. Іf уоur hоusе hаs а nаrrоw еntrаnсе уоu mау hаvе tо gо fоr а fоld-аnd-gо роrtаblе sсооtеr.
- if уоu are іntеnding in using the scooter on a daily basis, еnsurе уоu buу оnе thаt hаs аmрlе lеgrооm аnd рrоvіdеs уоu wіth mахіmum suрроrt аnd соmfоrt sо thаt уоu саn еnјоу thе rіdе.
- sоmе sсооtеr models will соmе wіth а swіvеl sеаt аnd sоmе dо nоt. Сhооsе bаsеd оn уоur rеquіrеmеnt.

Also - we recommend e-twow.com as a very serious company that is selling some of the best scooters that you can currently find on market.

Friday, December 18, 2015

De multe ori ma intreb cum ar fi ca sa castig un salariu asemanator cu cele din afara        De multe ori ma intreb cum ar fi ca sa castig un salariu asemanator cu cele din afara si sa imi continui studiile in Romania. Multe fete au fost invidioase din cauza fizicului meu si multi barbati au afirmat ca sunt foarte frumoasa. Studioul de videochat Playade din Iasi mi-a oferit oportunitatea de a castiga foarte multi bani si de a cunoaste foarte multi oameni de calitate si un colectiv foarte puternic si profesionalist. Cu ajutorul echipei Playade am stras in aproximativ 3 ani banii necesari pentru a-mi construi un viitor stabil fara a mai apela la parinti si prietenul meu.

           Cu Studioul de videochat Playade din Iasi poti castiga pana la 10.000 dolari in fiecare luna. Alaturi de noi sunt foarte multe tinere fete care formeaza un colectiv prietenos si care asteapta cu bratele deschise alte fete interesate de acest domeniu. Pe piata din Romania acest domeniu are o imagine negative din cauza oamenilor si a presei, dar totul este fals. Studioul nostru protejeaza imaginea persoanele si le ofera dreptul fetelor de a alege ! Gandeste liber ! Poti alege intre un site pentru adulti si unul pentru tineri. Iti doresti sa fii cand mai sexy si naked atunci alege un site pentru adulti unde vei cunoastea barbate maturi interesati de frumusetea si imaginatia ta. Iti doresti sa fii cat mai normala si sa vorbesti cu baieti cat mai tineri, atunci alege un site pentru tineri !

               Studioul Playade ofera, de asemenea, si un program flexibil pentru angajate si, desigur, mai multe metode de plata a salariului. De tine depinde. Iti poti alege o tura potrivita pentru tine care sa iti ofere liber intr-o anumita perioada de timp din zi si poti castiga bani in 3 moduri : salariu fix, un procent din incasarile filmarilor cu tine si constrant. Nu uita, salariul poate doar sa creasca, nu sa scada ! Avem incredere in tine si in frumusetea ta. Apeleaza la noi prin intermediul siteului www.playade.ro .

Thursday, October 22, 2015

Este aerul aconditionat o necesitate?In ziua de azi aparatele de aer conditionat reprezinta o necesitate, deoarece sunt esentiale pe timpul verii, atunci cand temperaturile caniculare produc un grad ridicat de disconfort, insa si iarna, atunci cand o locuinta se poate incalzi rapid si eficient. Insa, aceasta eficienta poate fi perturbata de modul in care este folosit dispozitivul, fiind necesara alegerea temperaturii optime, precum si locul in care acesta este amplasat. Aparatele de aer conditionat pot fi periculoase, in special pentru copii, daca nu sunt folosite in mod corespunzator, in sensul existentei pericolului de dezvoltare a racelilor sau pneumoniilor. Alegerea dispozitivului se face in functie de necesitati, fiind esentiala stabilirea scopului cu care este achizitionat, deoarece exista multe diferente.

Unde se amplaseaza aparatul de aer conditionat?
Prima conditie care trebuie indeplinita este alegerea potrivita a locului in care sa se instaleze acest dispozitiv, astfel incat sa nu reprezinte un pericol pentru copii. Asadar, inaltimea trebuie sa fie la aproximativ 10 cm sub nivelul tavanului, de preferat intr-un loc ferit, pentru ca cei mici sa nu se afle in raza directa de actiune. Peretele opus patului sau biroului nu este potrivit, deoarece tot aerul emis va fi orientat in directia respectiva.

Care este temperatura potrivita?
Aceasta difera bineinteles in functie de temperatura de afara. In mod normal, in camera unui copil, temperatura ideala ar trebui sa fie setata undeva in jurul valorii de 23 de grade pe toata durata verii, in timp ce iarna se ajunge pana la 26 de grade. Este de preferat ca viteza de rulare a ventilatorului sa fie mentinuta pe pozitia cea mai joasa pentru a nu produce disconfort.

Cat de des trebuie curatat aparatul de aer conditionat?
Fiecare producator propune un interval diferit in care ar trebui ca dispozitivul sa fie curatat, fiind importanta consultarea cartii tehnice a acestuia. Filtrele reprezinta cel mai important element din alcatuirea aparatului de aer conditionat, deoarece acestea sunt cele care purifica aerul emis in camera, astfel cu cat sunt mai curate, cu atat vor fi mai eficiente, ajungandu-se la temperatura dorita intr-un timp mai scurt. Aeresiriea camerelor joaca un rol important, in special in incaperile unde exista un asemenea dispozitiv.  

De unde recomand sa luati un astfel de aparat? Ei bine, aici raspunsul este destul de simplu - eu am apelat de foarte multe ori la EastShop pentru achizitionarea aparatuluid e aer conditionat. Oamenii astia au fost cei mai profi dintre toti, adica seriosi cu montarea, cu carantia, in plus, mi s-a si explicat foarte clar la telefon ce fel de aparat se potriveste incaperii in care vroiam sa il montez.

Wednesday, September 30, 2015

Eduardo De La Calle - Mystic EP [Badance]

A l'occasion de la sortie de leur deuxième EP, le label Badance revient au Batofar pour une Release Party qui risque de laisser des traces. Auteur de ce second vinyle, Eduardo De La Calle sera à l'honneur ce vendredi 31 mai, encadré par les DJs du label parisien. Event facebook.

L'espagnol a faim de productions, de partage. Depuis 2011, c'est sur son propre label, Analog Solutions, qu'il ne cesse de se défouler pour le plaisir de notre petit corps et il impressionnait l'an passé, avec le track The Solution sorti sur Modularz

Badance lui a aujourd'hui fait confiance pour un EP empreint d'idées et d'attitudes exploratoires. The Discussion Vyasa entraîne directement l'auditeur dans un rêve profond tout en le gardant éveillé à l'aide d'une boucle taquine, presque malsaine. Aniruddha continue cette traversée singulière à travers un paysage brumeux où l'on croisera un panel de sonorités aussi deep que dub. Cette découverte sonore sur fond impénétrable ne cessera pas avec Merudevi mais la tension montera peu à peu ; l'espagnol joue méchamment avec nos nerfs ; un jeu de séduction s'installe et c'est lui qui gagne. Les dernières notes se fondent dans un noir fumant, sorte d'appel discret à la fête qui va suivre. 

Pour faire les choses bien, et parce qu'on soutient à fond la sortie de cet EP et sa release party, 2 lots contenant chacun un vinyle et un t-shirt sont à gagner. Pour participer, il suffit d'envoyer vos nom et prénom à concours-midideux@live.fr
Le concours sera clôturé début juin.

Monday, September 30, 2013

Podcast #97 - Phon.o [50weapons]

C'est sur des labels comme Cytrax ou Shitkatapult que Phon.o publie ses premières productions. 2 albums virent le jour, le premier en 2001, orienté minimal et le second en 2005, plutôt abstract techno. 50weapons, le label de Modeselektor, lui fit les yeux doux en 2011 et c'est sur ce label que l'allemand se plaît maintenant à s'exprimer pleinement. Entre de très bons EPs, l'album Black Boulder a fait forte impression en 2012 et Phon.o est maintenant l'un des artistes à suivre de très prêt. C'est avec un mix à la frontière entre douceur et engouement festif qu'on vous le présente. De Jacques Greene à Makam en passant par Cosmin TRG ou Huxley, la tracklist appelle au bien-être collectif, sous un soleil printanier, sans forcer.